davabindu दवबिंदू

विचार, आठवणी, अनुभव, भावना, हितगुज , मतं….आणि बरंच काही! eveything that life is about….

अज्ञाताची चाहूल (भाग : 3 )

तेवढ्यात तिचा मोबाईल तिच्या हातातून गळून पडला आणि २ सेकंदांनी त्याचा लाईट बंद झाला. खोलीत पूर्ण अंधार पसरला. लाईट बंद झाल्यावर सायली भानावर आली, जोरात किंचाळली आणि पांघरूण डोक्यावर घेऊन … Continue reading

November 19, 2015 · 6 Comments

Parenting: ( Part 5): Relationship of Trust

Trust is the foundation of any relationship, be it a professional relationship or a personal relationship. In the world of Parenting, building the relationship of Trust with your child is … Continue reading

November 8, 2015 · Leave a comment

अज्ञाताची चाहूल (भाग : 2 )

“आपण आज इतके विचारात होतो की कदाचित विसरलो असू. आणि जर लावली असती तर मग आपोआप खिडकी उघडेलच कशी?” शेवटचा विचार मनात येताच ती पुन्हा घाबरली. पुन्हा ते स्वप्न आठवलं, … Continue reading

November 5, 2015 · Leave a comment