davabindu दवबिंदू

विचार, आठवणी, अनुभव, भावना, हितगुज , मतं….आणि बरंच काही! eveything that life is about….

अज्ञाताची चाहूल (भाग : 6)

तिने शेजारी झोपलेल्या सायलीकडे बघितलं. तिला उठवून तिच्याशीच सगळं बोलावं अशी तिला खूप इच्छा झाली. पण दुसऱ्याच क्षणी तिने स्वतःला आवरलं. “काय यार सायली, सगळं म्हणजे सगळं तुझ्याशीच शेअर करते. … Continue reading

December 27, 2015 · Leave a comment

Parenting: ( Part 6):Comparison & Appreciation

Every child is unique. Some child is good at drawing while the other may be good at solving the puzzle. Some have good vocabulary while others  show interest in music. … Continue reading

December 15, 2015 · Leave a comment

अज्ञाताची चाहूल (भाग : 5)

भीमाबाईंचे सगळ्या घरातले कचरे काढून झाले आणि त्या सायलीच्या खोलीत आल्या. ईशा कशी-बशी उठून बाथरूम मध्ये जाऊन ब्रश करत होती. सायली मात्र अजून अंथरुणातच होती. डोळे जड झालेले होते. चुकून … Continue reading

December 15, 2015 · 2 Comments

अज्ञाताची चाहूल (भाग : 4)

तिने पुन्हा ईशाला हाक मारली …तिच्या खोलीचं दार उघडच होतं. मोबाईल चा लाईट ही चालू होता. सायली तिच्या खोलीत शिरली. “इशा, अगं आहेस का…” पण काहीच प्रत्युत्तर नव्हतं. तेवढ्यात मोबाईल … Continue reading

December 1, 2015 · 2 Comments