davabindu दवबिंदू

विचार, आठवणी, अनुभव, भावना, हितगुज , मतं….आणि बरंच काही! eveything that life is about….

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 26)

“अगं आजी, ह्यातला पहिला आवाज सुजयचा आहे. नक्कीच…….” “खात्री आहे का तुझी? माई आजी “हो गं. ह्या आवाजाने झोप उडवलीये माझी. मी चांगलीच ओळखते हा आवाज. हा सुजयचाच आवाज आहे. … Continue reading

September 17, 2016 · 2 Comments

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 25)

बाबा अशा विचारात असतानाच सायली पुन्हा वर आली. “बाबा, मला वाटलंच तुम्ही विचार करत असणार ह्यावर. पण आपल्यापुढे अजून बरेच प्रश्न आहेत.आपल्याला अजून बऱ्याच गोष्टी कळायच्यात. कटनीला नक्की काय आहे? … Continue reading

September 4, 2016 · 2 Comments