davabindu दवबिंदू

विचार, आठवणी, अनुभव, भावना, हितगुज , मतं….आणि बरंच काही! eveything that life is about….

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 33)

त्याचा स्वतःचा फोटो …..पण ह्या फोटो च्या तर दोन कॉपीज दिल्या होत्या त्या फोटो स्टुडिओ वाल्याने…एक माझ्याकडे आली ….मग दुसरी कुठे गेली? तो विचार करत राहिला… ——————————————- ‘प्रजापती निवास‘ च्या … Continue reading

January 30, 2017 · 7 Comments

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 32)

समोरून काहीच आवाज आला नाही तसं सुजयने विचारलं, “हॅलो आई….काय झालं?” “अरे काही नाही. सायलीबद्दल तुला विचारायचं होतं. पण तू पुण्याला आहेस म्हणालास त्यावरून अंदाज आला मला…” “म्हणजे ? काय … Continue reading

January 10, 2017 · 14 Comments