davabindu दवबिंदू

विचार, आठवणी, अनुभव, भावना, हितगुज , मतं….आणि बरंच काही! eveything that life is about….

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 40)

बाबांना फार वाईट वाटलं…आईला शंका येत असणार हे त्यांनाही कळत होतं..त्यांना स्वतःला त्याबद्दल गिल्टी वाटत होतं पण सायली म्हणत होती तेसुद्धा अगदी खोटं नव्हतं…आईला कळल्यावर ती नक्की स्वतः पुढे येऊन … Continue reading

August 5, 2017 · 5 Comments

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 39)

पण तो मुलगा – सुजय, आज शाळेतही आला होता हे छूला सांगितलं तर कसली संतापली होती…पण ती म्हणत होती ते सुद्धा पटलं मला….काल म्हणे तो मित्राला भेटायला म्हणून आमच्या गावात … Continue reading

July 13, 2017 · 1 Comment

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 38)

आणखी काही वेळ तो तसाच विचार करत बसला होता. डायरीमध्ये आणखी तीन पानं वाचायची राहिली होती पण एक तर हे हिंदीत वाचणंसुद्धा थोडं वेळखाऊच होतं. मराठी किंवा इंग्लिश आपण जसं झरझर … Continue reading

June 9, 2017 · 1 Comment

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 37)

आई–बाबा यु.एस.ला गेले आणि त्यानंतरचा विकेंड. सु.सा.सुस्तावून घरात बसला होता. संध्याकाळी त्याचा ऑफिसमधला कलीग आणि मित्र कौस्तुभ घरी येणार होता, ऑफिसचं काही काम करायला. पण सकाळचा वेळ तसं काहीच काम … Continue reading

May 6, 2017 · 3 Comments

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 36)

आता ह्या सुजयची मदत घायची. कशी, ते माहित नाही. पण बघू, विचार करूच. काय योगायोग होता, मागच्याच आठवड्यात त्या विवाह मंडळाच्या बाहेर त्या म्हाताऱ्या माणसाची टक्कर झाली. त्याच्याकडून ते विवाह … Continue reading

April 4, 2017 · 8 Comments

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 35)

“ते करूच आपण…पण आता सगळ्यात महत्वाचं …सिद्धार्थकडून सगळी स्टोरी ऐकायची आहे…आज दिवसभरात काय,काय घडलं आणि त्याला त्या खोलीत काय, काय मिळालं, पुढे जाण्याचा काही क्लू मिळाला का, सगळंच….” “आणि ईशी, … Continue reading

March 11, 2017 · 8 Comments

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 34)

“तिथे बघ….तिकडे ….”वरखाली होणारा आवाज…..’खसर ….खसर …….’सरपटल्याचा आवाज…….पण सिद्धार्थ तिकडे बघणार नव्हता…..तो दरवाज्याच्या दिशेने आणखी पुढे जाणार तर समोर दरवाजाच नाही मुळी…..असं कसं झालं? दरवाजा तर इथेच होता, आपल्या समोर…..तो … Continue reading

February 19, 2017 · 5 Comments

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 33)

त्याचा स्वतःचा फोटो …..पण ह्या फोटो च्या तर दोन कॉपीज दिल्या होत्या त्या फोटो स्टुडिओ वाल्याने…एक माझ्याकडे आली ….मग दुसरी कुठे गेली? तो विचार करत राहिला… ——————————————- ‘प्रजापती निवास‘ च्या … Continue reading

January 30, 2017 · 7 Comments

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 32)

समोरून काहीच आवाज आला नाही तसं सुजयने विचारलं, “हॅलो आई….काय झालं?” “अरे काही नाही. सायलीबद्दल तुला विचारायचं होतं. पण तू पुण्याला आहेस म्हणालास त्यावरून अंदाज आला मला…” “म्हणजे ? काय … Continue reading

January 10, 2017 · 14 Comments

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 31)

घाईघाईत दरवाज्याच्या दिशेने जाताना त्याच्या पायाखाली काहीतरी वस्तू आली. काय आहे ते पाहण्यासाठी त्याने पाय बाजूला केला. मगाशी त्याने कोपऱ्यातल्या टेबलवर एक फोटोफ्रेम पहिली होती. ती खाली पडून फुटली होती … Continue reading

December 26, 2016 · 12 Comments