davabindu दवबिंदू

विचार, आठवणी, अनुभव, भावना, हितगुज , मतं….आणि बरंच काही! eveything that life is about….

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 16)

बोलता-बोलता सायलीने बेल वाजवली देखील. एक मिनिट श्वास रोखून त्या दोघी दाराकडे बघत होत्या. दार उघडलं गेलं नाही. “म्हणजे जेव्हा आम्हाला घरी यायचं निमंत्रण देतात, तेव्हाच ते खोटे आई-बाबा इथे … Continue reading

April 30, 2016 · 4 Comments

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 15)

“आपण एकदा भेटून बोलूया का? कदाचित मला जे माहित आहे ते तुला माहित नसेल आणि तुझ्याकडे जी माहिती आहे ती मला मिळेल. ” सिद्धार्थ “हो, नक्कीच. मी आता ३–४ दिवस … Continue reading

April 16, 2016 · Leave a comment

अज्ञाताची चाहूल : (भाग : 14)

तिने घड्याळात बघितलं. सकाळचे साडेपाच वाजत आले होते. उद्या कसलं? उजाडलाय पण आजचा दिवस. आजच जाऊन त्या मोलकरणीला भेटलं पाहिजे. सकाळी एक महत्वाची मीटिंग आहे खरं तर. ती अटेंड करून … Continue reading

April 2, 2016 · 4 Comments